Iedereen doet mee!

Iedereen doet mee!

In Nederland Den Haag is een nieuwe lokale partij en doet in Den Haag mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022. We zijn inclusief liberaal en stellen de mens centraal.

Mijn naam is Imro Blom en ik ben oprichter van INL Den Haag.

Als sociaal ondernemer heb ik meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van programma’s en het trainen, coachen en begeleiden van verschillende doelgroepen, met als doel dat zij een goede plaats kunnen verwerven in onze samenleving. Ik ben daarnaast ook eigenaar van Lunchroom De Ontmoeting in de inspirerende Weimarstraat, waar we ruimte bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om ervaring op te doen. Met die werkervaring hebben ze een betere startpositie op het moment dat ze zelf de arbeidsmarkt betreden.

De politiek is voor mij niet vreemd. Recent ben ik ruim 10 jaar actief geweest voor een landelijke politieke partij waar ik onder andere in 2017-2018 fractievertegenwoordiger was in de Haagse gemeenteraad. Mijn portefeuille bestond onder andere uit: onderwijs, Wmo, welzijn, wijkaanpak en integratie.

De afgelopen twintig jaar is het sociaal domein verwaarloosd en is onze samenleving niet weerbaar voor de nieuwe omgeving die is ontstaan. Andere denkbeelden, normen en waarden en grote verschillen in economische en sociale klassen.

De pandemie heeft laten zien dat kwetsbare burgers verder wegvallen.

In onze veranderde samenleving is de polarisatie flink gegroeid en zijn er nieuwe oplossingen nodig om dit tij te keren.

Onacceptabel!

Den Haag kijkt tegen grote problemen aan. De woningmarkt in onze stad is een puinhoop. Jongeren en studenten die zelfstandig willen wonen kunnen geen ruimte vinden en moeten bij hun ouders blijven wonen. Jonge gezinnen zijn noodgedwongen om in hun kleine woning te blijven wonen, omdat er nauwelijks doorstroom is op de huizenmarkt. Huurprijzen rijzen de pan uit en kopen kun je alleen nog met een behoorlijke zak geld.

Onbegrijpelijk!

Het lerarentekort in Den Haag is opgelopen tot meer dan 500 leraren. Leraren die we hard nodig hebben om onze jongste generaties op te leiden. Wij willen een deltaplan om het lerarentekort structureel aan te pakken.

Ongelukkig!

Wachtlijsten in de zorg en jeugdzorg zijn langer dan de Laan van Meerdervoort. Verwarde mensen in de straten van Den Haag komen veel vaker voor, doordat zij niet of onvoldoende worden behandeld. Door bezuinigingen en decentralisatie van de jeugdzorg is de criminaliteit en agressie onder jongeren flink gestegen.

Onleefbaar!

De afgelopen jaren heeft de Haagse politiek het gepresteerd aan alle vitale delen van de stad te morrelen. De leefbaarheid staat onder druk en de gezondheid blijft een uitdaging. Bijna 50% van de Haagse inwoners heeft overgewicht. Om de gezondheid te verbeteren moet er veel meer geïnvesteerd worden in sport en bewegen. Wij willen de Hagenaars uitdagen veel meer te bewegen, individueel of in groepsverband.

Kunst en cultuur is het fundament van onze samenleving. Tijdens de coronapandemie hebben we gezien dat het gemis van het bezoeken van musea, concerten, festivals, theatervoorstellingen of bioscoop leidde tot een groot geestelijk ongenoegen. Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat kunst en cultuur een gezonder en gelukkiger leven bevordert. De afgelopen jaren is er onnodig veel bezuinigd op deze sector en dat zie je terug in onze samenleving. Onze stad bruist niet! Voor vertier, vermaak of inspiratie zoeken veel Hagenaars het buiten onze stad. Wij willen een stad waar kunst en cultuur de basis is voor een goede leefbaarheid in iedere wijk.

Den Haag moet weer de rijke Popstad zijn die het altijd is geweest. Studenten en 40+ bieden we meer echte clubs aan waar zij kunnen chillen of sociaal netwerken.

Ongewenst!

De lokale economie heeft meer aandacht nodig. Ondernemers zijn steeds minder geïnteresseerd om zich in onze stad te vestigen. De regeldruk is nog veel te hoog en visie voor economische bloei ontbreekt. INL Den Haag zet in op het versterken van de wijkeconomie door middel van wijkdemocratie. Bewoners vanaf 12 jaar krijgen daarin een prominente rol. Samen met de ondernemers worden zij betrokken bij het Groeiprogramma Lokale Economie!

Onherroepelijk!

Onze stad verdient krachtige politici met voelsprieten in de samenleving, die niet alleen weten wat er speelt maar vooral ook weten wat ze moeten doen.

Nu is het moment gekomen onze visie en ideeën voor een beter Den Haag te introduceren, waarin we de nadruk leggen op een nieuwe manier van leven, denken en omgang met de ander. Met de ervaring die we hebben opgedaan kunnen we snel anticiperen op toekomstige onzekerheden. We werken aan een stad die klaar is voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. Doe jij ook mee?

Imro Blom
INL Den Haag
Lijsttrekker

Twitter
LinkedIn
Instagram